ZMIANA JAKO NIEODŁĄCZNY ELEMENT ROZWOJU POPRZEZ WDROŻENIE REGAŁÓW WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

ZMIANA JAKO NIEODŁĄCZNY ELEMENT ROZWOJU POPRZEZ WDROŻENIE REGAŁÓW WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

Składowanie, przenoszenie, transport, kompletacja zamówień – intralogistyka staje się szeregiem wyzwań, którym trzeba sprostać. Szybkość zmian rynków, narastająca konkurencja oraz bardzo szybki postęp technologiczny wymuszają na przedsiębiorstwach wysoki poziom kreatywności i zaangażowania oraz gotowość do podejmowania wyzwań. Zmiana jako nieodłączny element życia gospodarczego wymusza stałe wdrażanie nowych rozwiązań oraz ciągłe doskonalenie istniejącego sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Szczególnego znaczenia nabiera innowacyjność organizacji jako determinanta ich rozwoju. Generalnie przyjmuje się iż nastała epoka innowacyjnego postępowania, inwestowania w ludzi oraz ich wiedzę i naukę. Nadszedł czas wdrażania coraz nowszych technologii, a także śmiałych rozwiązań. Wzrasta znaczenie niematerialnych wartości takich jak wiedza i kompetencje, które są źródłem przewagi konkurencyjnej.

Każde przedsiębiorstwo staje przed obliczem różnych problemów będących konsekwencją pojawienia się szans lub zagrożeń, którym należy zapobiegać. Problem rodzi zatem potrzebę, a ta wyznacza obszar pożądanej sytuacji definiując cele, które należy osiągnąć. Wszędzie tam, gdzie istotny jest każdy metr powierzchni składowania, a priorytetem jest szybkość i dokładność pobierania, tam rozwiązaniem jest automatyka magazynowa.

Każdy projekt jest dla nas procesem niepowtarzalnym, nieistniejącym nigdy wcześniej i nigdy się nie powtórzy w takich samych warunkach. Każdy regał wysokiego składowania projektowany jest na indywidualne zamówienie Klienta i dostosowany do architektury pomieszczenia.

Rozwój logistyki magazynowej to dla organizacji wpływanie na jej przyszłość, rozwój efektywność. Niezwykle ważne jest, że aby osiągnąć sukces należy umiejętnie zarządzać szeregiem rutynowych czynności – i taką właśnie czynnością jest magazynowanie. Istotnym problemem staje się nieprzewidywalność oraz nieliniowość występująca w przedsięwzięciach. W konstrukcji regałów wysokiego składowania uwzględnia się zarówno dynamikę zmienności otoczenia i przechowywanych artykułów (możliwość regulacji wysokości półek, elastyczne dostosowanie pojemników, przegród do aktualnie składowanego asortymentu), jak i specyfikę branży Klienta (możliwość przechowywania w środowisku kontrolowanym).

Zdroworozsądkowe, uporządkowane podejście, które angażuje Klienta w celu dostarczenia mu jak najwyższej jakości oraz sprostania jego wymaganiom jest metodą na eliminację ryzyka związanego z wdrożeniem innowacyjnego systemu składowania. Zaangażowanie na każdym kroku realizuje przedsięwzięcia, od projektu aż po gotowe rozwiązanie daje wymierne korzyści zarówno kierownictwu, jak i pracownikom. Zmiana powinna być korzystna z punktu widzenia całego przedsiębiorstwa.