WIELE TWARZY MAGAZYNOWANIA - RÓŻNORODNOŚĆ KLUCZEM DO SUKCESU

WIELE TWARZY MAGAZYNOWANIA – RÓŻNORODNOŚĆ KLUCZEM DO SUKCESU

Najważniejszą walutą dla przemysłu jest czas. W dobie globalizacji i zmieniającego się otoczenia, lawinowo narasta niepewność istnienia przedsiębiorstwa. Odzwierciedleniem adaptacji organizacji do zmieniającego się świata, jest podejmowanie nowych wyzwań o niepowtarzalnym i nowatorskim charakterze. Bez wątpienia automatyzacja nawet najmniejszych procesów wiedze prym przy rozpędzaniu procesów wytwarzania.

Magazyny są ogniwem łączącym poszczególne etapy procesu produkcyjnego. W magazynach jako łańcuchach transportowych zachodzą relacje wielu czynników związanych z transportem wewnątrzmagazynowym, jak również z zachodzącymi procesami takimi jak: składowanie, komisjonowanie, konsolidacja czy innymi procesami towarzyszącymi przepływowi informacji. Podstawowymi zadaniami, które powinien spełniać dobrze zorganizowany magazyn są: koordynacja wielkości popytu i podaży, redukcja kosztów przemieszczania, transportu oraz wspomaganie procesów produkcyjnych. Dobór metody kompletacji, zamówień czy zaopatrzenia na artykuły ma ogromne znaczenie z punktu widzenia efektywności systemu magazynowego. Systemy magazynowe są silnie powiązane z rodzajem produktów, ich rotacją, liczbą sztuk czy ograniczeniami czasowymi.

Kompletacja jest tą częścią magazynowania, która generuje największe koszty operacyjne przedsiębiorstwa, przy czym największą częścią z nich jest czas niezbędny na przemieszczanie się pracownika z miejsca na miejsce. Ograniczając liczbę przejść magazyniera, można powiedzieć, że skracając czas można znacznie obniżyć koszty funkcjonowania magazynu.

Magazyn w przedsiębiorstwie jest równie ważną rzeczą, co linia produkcyjna. W przypadku niewłaściwego podejścia do magazynowania, może okazać się wąskim gardłem procesu produkcyjnego. Nowoczesne magazyny to zarówno narzędzia programistyczne, jak i rozwiązania konstrukcyjne. Sprawne działanie linii produkcyjnych wymaga odpowiednich narzędzi, materiałów eksploatacyjnych, surowców, półproduktów. W przypadku braku informacji może się okazać, że w czasie cyklu produkcyjnego może zabraknąć któregokolwiek z elementów i linia produkcyjna musi zostać wstrzymana. W organizacjach, w których cała produkcja odbywa się zgodnie z zasadą Just in Time taka sytuacja nie powinna się wydarzyć.  Istotą dobrze zorganizowanego magazynu powinno być zatem umiejętne i optymalne kosztowo wkomponowanie wszystkich procesów logistycznych w planowany obszar. Odpowiednio zaprojektowany magazyn pozwala na oszczędność czasu, pieniędzy oraz przestrzeni. Magazyn zatem jest kluczowym ogniwem przedsiębiorstwa.

Nowoczesne technologie w magazynach wspierają obieg informacji, usprawniają procesy, znacząco przyspieszają obieg informacji, zmniejszają prawdopodobieństwo popełnienia błędu przy kompletacji i wysyłce. Dodatkowo technologie wspierają zbieranie danych niezbędnych dla efektywnego prowadzenia biznesu.

Automaty vendingowe, regały wysokiego składowania zapewniają niezawodną obsługę i dostęp do koniecznych do użycia narzędzi w każdej chwili. Obsługa maszyn nie wiąże się zaś z żadnymi trudnościami i każdy powinien poradzić sobie z ich użytkowaniem. Ich zastosowanie umożliwia wykorzystanie powierzchni magazynowej jednocześnie zapewniając szybki i bezpośredni dostęp do składowanych artykułów.

Niezależnie od branży istnieje wiele systemów regałów, układnic, automatów, które zapewniają optymalną ekonomię składowania. Od automatów vendingowych, przez regały jezdne, regały rotacyjne, karuzelowe, wieże pionowego składowania, po układnice magazynowe – wszystkie rozwiązania pracują ze 100 procentową sprawnością 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Maszyny nie ulegają zmęczeniu i nie popełniają błędów tak jak ludzie.

Niewątpliwą zaletą automatyzacji magazynów jest zmniejszenie ryzyka uszkodzenia materiałów czy narzędzi. Za zalety należy również uznać optymalne wykorzystanie powierzchni magazynowych, łatwy dostęp do maszyn, stały nadzór nad stanami magazynowymi.